Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelland, Andreaseng
dc.date.accessioned2014-01-02T07:50:37Z
dc.date.available2014-01-02T07:50:37Z
dc.date.issued2013-11-20eng
dc.date.submitted2013-11-20eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7620
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøkes den norske befolkningsgruppen i Seattle i 1930. Året1930 markerer slutten på den enorme utvandringen fra Norge der over 850 000 nordmenn emigrerte til USA i løpet av drøye 100 år. Mye er skrevet om nordmennene i Midtvesten, men det er blitt forsket lite på nordmennene som bosatte seg langs stillehavskysten, spesielt lite om de som bodde der i mellomkrigstiden. Denne oppgaven har undersøkt nordmennene etter at de innvandret til USA, og de amerikanske folketellingene fra 1930 er blitt brukt som hovedkilde for arbeidet. Et utvalg av nordmenn fra den skandinaviske bydelen Ballard har blitt undersøkt, siden det ville blitt for omfattende å undersøke hele Seattle. Jeg har registrert både norskfødte og personer født i USA av én eller to norske foreldre har i en database og ved hjelp av opplysninger fra folketellingene har jeg prøvd å si noe om nordmennene som bodde innenfor undersøkelsesområdet. Oppgaven danner et bilde av den norske befolkningsgruppen i området i 1930, men det undersøkes også når de norske beboerne her kom til Seattle. Det viser seg at mange kan ha vandret i etapper fra Norge til Seattle via andre stater i USA. Flere av norskamerikanerne er også tilflyttere til byen som er født i andre stater. Ved å se på norskfødte og amerikanskfødte med norske foreldre hver for seg har jeg også prøvd å se hvordan norskamerikanerne integreres, blant annet ved å se på forskjellen i yrkesvalg mellom de to gruppene.en_US
dc.description.abstractThis master thesis examines the Norwegian population in Seattle in 1930. The year 1930 marks the end of the largest emigration in Norway history, where more than 850,000 Norwegians emigrated to The United States in a matter of just over a hundred years. Much has been written about the Norwegians in the Midwest, but not much research has been conducted on the Norwegians inhabiting the Pacific Coast, especially little of those who lived there in the interwar period. This thesis has examined the Norwegians after they immigrated to The United States, and the American census from 1930 has been used as the main source for my research. Studying all of Seattle would be too wide to grasp, so a selection of Norwegians from four enumeration districts in the Scandinavian suburban area Ballard has been the focus of the thesis. I have studied both those born in Norway and those who were born in The USA with one or two Norwegian parents. Their information has been registered in a database, and with this information I have tried to say something about the group living within the examined area. The thesis forms an image of the Norwegian population group in the area in 1930, but it also examines the time of the Norwegians arrival in Seattle. It is evident than many of them may have migrated from Norway to Seattle through other states in The USA. In addition, many of the Norwegian Americans moved to Seattle after being born in other states. By separating those born in Norway and those only with Norwegian parents, I have also tried to see how the Norwegian Americans have been integrated in America. One way of doing so is comparing the different occupational choices in the two groups.en_US
dc.format.extent1546803 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleNordmenn i Seattle i 1930eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Historie
dc.description.localcodeMAHF-HIS
dc.description.localcodeHIS350
dc.subject.nus713107eng
fs.subjectcodeHIS350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel