Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAsbjørnsen, Arve Egil
dc.contributor.authorJones, Lise Øen
dc.contributor.authorManger, Terje
dc.date.accessioned2014-02-21T08:06:48Z
dc.date.available2014-02-21T08:06:48Z
dc.date.issued2007eng
dc.identifier.isbn978-82-92828-03-8eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/7804
dc.descriptionForskergruppen REAG, Research on Education for At-risk Groupseng
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer resultater fra undersøkelsen ”Lesevaner og leseferdigheter blant innsatte”, som ble gjennomført i Bergen fengsel høsten 2006. Resultatene som legges fram er hentet fra den delen av spørreskjemaundersøkelsen som omhandler lesevaner og leseferdigheter. De selvrapporterte vurderingene blir holdt sammen med resultatene som fremkommer i en mer objektiv screeningsundersøkelse, som ble foretatt i sammenheng med spørreskjemaundersøkelsen. I alt deltok 93 innsatte i undersøkelsen, og 63 av dem gjennomførte både spørreskjemaundersøkelsen og leseprøvene. Dette medfører at antallet deltagere som ligger til grunn for de ulike analysene og fremstillingen vil variere noe. I undersøkelsen fremkommer det at deltagerne leser hyppigere under soning enn i frihet, og det gjelder flere typer tekster. Tre av fire oppgir at de leser daglig under soning, fortrinnsvis aviser. Dette er en noe høyere andel enn de som oppgir daglig lesing i frihet. Omlag en av fire oppgir å lese mer omfattende tekster (romaner) på ukentlig basis under soning, mot en av ni i frihet. Biblioteket er hyppig besøkt, og ni av ti oppgir å ha benyttet biblioteket jevnlig. Halvparten av deltagerne har lånt bøker på biblioteket de siste fire ukene, og gjennomsnittlig oppgir de som har lånt bøker å ha lånt 3,8 bøker i løpet av den perioden. Tilsvarende oppgir også noe over halvparten at de har bøker tilgjengelig under soning, og det er høyt samsvar mellom hvem som oppgir at de har bøker tilgjengelig under soning og hvem som har størst tilgang til bøker i frihet. Leseferdigheter i form av fonologisk avkoding er til en viss grad relatert til hvor mange bøker som lånes på biblioteket.en_US
dc.publisherFylkesmannen i Hordalandeng
dc.relation.ispartofseriesInnsatte i Bergen fengsel: 2nob
dc.subjectBergennob
dc.subjectdysleksinob
dc.subjectFangernob
dc.subjectUtdanningnob
dc.subjectlesevanskernob
dc.subjectFengselnob
dc.titleInnsatte i Bergen fengsel: Delrapport 2: Lesevaner, leseerfaringer og leseferdighetereng
dc.typeResearch report
dc.rights.holderCopyright the authors. All rights reserved


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel