Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohannessen, Heidi Kristineeng
dc.date.accessioned2014-06-16T09:27:40Z
dc.date.available2014-06-16T09:27:40Z
dc.date.issued2014-05-15eng
dc.date.submitted2014-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7966
dc.description.abstractThis thesis is about the use and translation of creative metaphorical expressions, based upon conceptual metaphors. The aim of this thesis is to investigate how creative metaphorical expressions are used in novels, and how these creative metaphorical expressions are translated between American English and Norwegian Bokmål. The data for this thesis are gathered from two novels, The Fault in Our Stars by John Green and Kabalmysteriet by Jostein Gaarder and the respective translations. The data is analyzed by the MIP, a procedure that can be used to define an expression as metaphorical. To test whether the expressions are creative, dictionaries and corpora are used. The expressions are sorted into six categories of creativity, and the translations are analyzed by seven strategies of translation. The novels are also analyzed to see whether any creative metaphorical expressions occur the TTs without any creative metaphorical expression in the STs. The analysis shows that the categories for creativity within creative metaphorical expressions are applied similarly in prose fiction as they are in poetry. Additionally, it illustrates that authors often use both conventional and non-conventional conceptual domains in their novels. The choice of conceptual metaphors seem to be partly based on the topic of the novels. The analysis of the translated expressions show that most creative metaphorical expressions are translated directly. This is regardless of whether the mappings between domains are creative or conventional. It generally seems like creative metaphorical expressions are not especially challenging to translate, and that the changes in the expressions in the TTs seem to be based on linguistic differences between the two languages. The analysis of the TTs reveal that there are creative metaphorical expressions based on non-creative or Ø expressions in the STs.en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler bruk og oversettelse av kreative metaforiske uttrykk, bygget på konseptuelle metaforer. Målet med oppgaven er å se på hvordan kreative metaforiske uttrykk brukes i romaner, og hvordan disse kreative metaforiske uttrykkene blir oversatt mellom henholdsvis amerikansk-engelsk og norsk (bokmål). Dataene til oppgaven er trukket ut av to romaner, The Fault in Our Stars av John Green og Kabalmysteriet av Jostein Gaarder og de respektive oversettelsene. Dataene analyseres ved hjelp av the MIP, som er en teknikk for å gjenkjenne metaforiske uttrykk. For å teste at uttrykkene er kreative brukes ordbøker samt korpora. Uttrykkene plasseres i seks kategorier for kreativitet, og oversettelsene analyseres ut ifra syv oversettelsesstrategier. Romanene gjennomgås også for å undersøke om det eksisterer kreative metaforiske uttrykk i måltekstene som ikke var tilstede i kildetekstene. Analysen viser at kategoriene for kreativitet innen metaforiske uttrykk brukes relativt likt i skjønnlitteratur som i poesi. I tillegg viser den at forfattere gjerne bruker både konvensjonelle og ukonvensjonelle domener i romanene sine. Valg av konseptuelle metaforer ser ut til å baseres delvis på temaet i romanene. Oversettelsesanalysen viser at de fleste kreative metaforiske uttrykk oversettes direkte. Dette er uavhengig av om domenekoblingene, såkalte mappings, er kreative eller konvensjonelle. Som oftest ser det ut til at oversettelse av uttrykk basert på konseptuelle metaforer ikke byr på noen store oversettelsesproblemer, og at endringer i uttrykk som oftest er basert på lingivistiske forskjeller i de to språkene. Analysen av måltekstene avslører at det finnes kreative metaforiske uttrykk i måltekstene som er basert på enten ukreative uttrykk eller Ø-uttrykk i kildeteksten.en_US
dc.format.extent1792569 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLingvistikk
dc.subjectOversettelse
dc.subjectconceptual metaphor theoryeng
dc.subjectTranslationeng
dc.subjectcreative metaphorical expressionseng
dc.titleHumanity is a pack of cards. A study on the use and translation of creative metaphorical expressions in the language pair Norwegian Bokmål and American Englisheng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Engelsk
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.nus711124eng
fs.subjectcodeENG350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel