Show simple item record

dc.contributor.authorJordalen, Anja-Evelineng
dc.date.accessioned2014-06-17T06:35:20Z
dc.date.available2014-06-17T06:35:20Z
dc.date.issued2014-02-03eng
dc.date.submitted2014-02-03eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7971
dc.description.abstractDenne oppgaven retter søkelyset på minoritetsspråkenes stilling i Russland. I et forsøk på å finne mulige årsaker til den tilsynelatende begrensede bruken av de mordvinske språkene i det offentlige rom i Mordovia har jeg kartlagt beherskelsen av det erzjanske og moksjanske språkene, og holdningene til det erzjanske, moksjanske og russiske språket ved hjelp av en kvantitativ undersøkelse blant studenter i Mordovia. Ettersom rundt 90 % av respondentene som regner seg for å være av en mordvinsk etnisitet i min undersøkelse oppga å i noen som helst grad beherske et mordvinsk språk, viser min oppgave videre at det mest sannsynlig ikke er manglende språkbeherskelse, men heller språkholdninger og strenge konvensjoner for bruken av de mordvinske språkene, som er årsaken til den tilsynelatende begrensede bruken av disse i Mordovia. Undersøkelsen viser også at de mordvinske språkene, erzjansk og moksjansk, i hovedsak blir benyttet i uformell, personlig kommunikasjon og at respondentene som behersker de mordvinske språkene i hovedsak bruker disse innad i familiene og som regel med eldre familiemedlemmer. Respondentene i min undersøkelse viste, uavhengig av kjønn og etnisitet, en foretrekkelse for det russiske språket både i situasjonsbetinget bruk og i graden av assosiasjon med negativt eller positivt ladde ord. Jeg har også sett på forholdet mellom hva språk respondentene regner som sitt morsmål og hva språk de behersker best, hvilket avslørte at de fleste etnisk mordvinske respondentene regnet et mordvinsk språk som sitt morsmål, men at de fleste av disse tenkte på russisk.en_US
dc.description.abstractThis thesis sheds light on the situation of minority languages in Russia. In an attempt to investigate possible reasons for the restricted use of Mordvin languages in the public sphere in Mordovia, I have tried to map the competence of the two Mordvin languages; Erzya and Moksha, and language attitudes towards them and the Russian language amongst ethnic erzyan, mokshan, mordvin and russian students in Mordovia using a quantitive survey. As around 90 percent of the respondents who consider themselves to be of Mordvin ethnicity reported some degree of language competence in one, or both of the Mordvin languages, my thesis suggests that it is most likely not the lack of language competence, but rather language attitudes and strict adherence to conventions for language use that are the reasons for the relatively restricted use of Mordvin languages. The survey shows that the Mordvin languages are mostly used in informal, personal communication, and that the respondents are more likely to use them with older relatives than amongst their peers, which raises questions about the Mordvin languages' future. The respondents in this survey have shown a rather strong preference for the Russian language compared to the Mordvin languages, both in situational use and by the degree of assosiation with negatively or positively charged words, regardless of gender or ethnicity. I have also compared the respondents' mother tongue with the language in which they are most fluent, revealing that most people of Mordvin identity report a Mordvin language as their mother tongue - Erzya og Moksha, but most of them think in Russian.en_US
dc.format.extent2247812 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectErsja språk
dc.subjectMoksja språk
dc.subjectMordvinsk språk
dc.subjectRussland
dc.subjectMinoritetsspråk
dc.subjectSosiolingvistikk
dc.subjectSosiolingvistikkeng
dc.subjectspråkholdningereng
dc.subjecterzjaeng
dc.subjecterzyaeng
dc.subjectmoksjaeng
dc.subjectmokshaeng
dc.subjectMordvaeng
dc.subjectMordoviaeng
dc.subjectRussiaeng
dc.titleSpråksituasjonen i Mordovia -en kvantitativ undersøkelse av språkbeherskelse, språkvaner og språkholdninger blant studenter i Mordovia.eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Russisk
dc.description.localcodeMAHF-RUSS
dc.description.localcodeRUS350
dc.subject.nus711210eng
fs.subjectcodeRUS350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record