Show simple item record

dc.contributor.authorLjosdal, Martineng
dc.date.accessioned2014-06-20T06:56:34Z
dc.date.available2014-06-20T06:56:34Z
dc.date.issued2014-05-15eng
dc.date.submitted2014-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8001
dc.description.abstractMål: Formålet med denne studien er å avklare hvilke naturtyper og naturtypenes tilstand på Orresanden. Det ble i denne sammenheng relevant å trekke inn sjeldne arter, slitasje og andre viktige elementer ved området og oppgaven prøve å definere tilstanden basert på et helhetlig inntrykk av funn og observasjoner i felt, så samt som tidligere studier utført i området. Tanken er at forvaltningen for området vil bli bedre med utbedret kunnskap om område og at denne kunnskapen også er etterspurt på et mer nasjonalt nivå, i sammenheng med både rødliste og nasjonal kartlegging av naturtyper. Tema: Orresanden er et viktig område, både for lokalsamfunnet i form av rekreasjon, men også på et nasjonalt nivå, med truede naturtyper og arter. Området ble vernet i 1977, men det er fortsatt prosesser som pågår i området som har mulighet til å forverre tilstanden til området. Bakdynelandskapet er sett på med spesiell fokus, og naturtypene dyneeng, dynetrau og dynehei vil være relevante, sammen med orkidéer som er observert, og til en viss grad kartlagt, i området. Deres tilstand er viktig for videre forvaltning og en overvåkning kan vise potensielle negative påvirkninger. Mye tyder på at menneskelig påvirkning spiller sterkt inn på området og er en av hovedtruslene for området. Teori: Oppgaven er mer fokusert på resultater enn det teoretiske rammeverket rundt sandstrender generelt. Det er mye informasjon om sandstrandkomplekser, men bakdynelandskapet på Orresanden er ganske unikt, og det er lite studert. Den informasjonen som finnes er mangelfull, særlig med tanker på arter og virkende faktorer. Teorien baserer seg derfor generelt for sanddyner og baklandskap, samt naturlig dynamikk og prosesser. Metode: De fleste av metodene er utført i felt med GPS. Det er først og fremst utført en naturtypekartlegging av området. Det er også utført tre transektanalyser som viser hvordan artene fordeler seg i landskapet. I tillegg har det blitt utført en overvåkning og kartlegging av orkidéer, samt rynkerose i studieområdet. En slitasjeanalyse er blitt utført på ti forskjellige stier på Orresanden, som viser grad a slitasje og artssammensetning. Metoden strukturert befaring er blitt prøvd ut og det er i tillegg utført en pH-analyse av relevante områder. Til slutt er det utført en flybildetolkning for å få et lengre tidsperspektiv over området. Hovedresultater: Naturtypene virker stabile, men noen av de viktigste er fragmentert. Dyrket mark har tatt over store deler av de opprinnelige områdene med baklandskap. Det finnes flere sjeldne orkidéer i området, og det finnes mer av dem enn tidligere antatt. De fleste virker stabile, men krever overvåkning. Det er store slitasjesår i området og bruk har mye av skylden. Stier senker artsmangfoldet, men noen områder er bedre egnet for sti enn andre, da de tåler mer. Det finnes mange farer for området, av hovedsak plantefelt og rynkerose, men også gjødsling og beite. I hovedtrekk er området stabilt, men krever overvåkning og videre skjøtsel. Stikkord: naturforvaltning, naturtyper, overvåkning, slitasje, artsmangfold, biodiversitet, dyneeng, dynehei, dynetrau, jærflangre, islandsgrønnkurle, purpurmarihand, engmarihand.en_US
dc.format.extent5819482 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectnaturforvaltningeng
dc.subjectnaturtypereng
dc.subjectnaturtypekartleggingeng
dc.subjecttilstandsvurderingeng
dc.subjectovervåkningeng
dc.subjectslitasjeeng
dc.subjectartsmangfoldeng
dc.subjectbiodiversiteteng
dc.subjectdyneengeng
dc.subjectdyneheieng
dc.subjectdynetraueng
dc.subjectjærflangreeng
dc.subjectislandsgrønnkurleeng
dc.subjectpurpurmarihandeng
dc.subjectengmarihandeng
dc.titleNaturtypekartlegging og tilstandsvurdering av naturtyper på Orresandeneng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeGEO350
dc.description.localcodeMASV-GEOG
dc.subject.nus733111eng
fs.subjectcodeGEO350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record