Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahle, Martha Houeneng
dc.date.accessioned2014-07-09T13:05:29Z
dc.date.available2014-07-09T13:05:29Z
dc.date.issued2014-05-15eng
dc.date.submitted2014-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8065
dc.description.abstractThe topic of this master's thesis is glossolalia (speaking in tongues), specifically the private use of glossolalia in prayer. The study is based on qualitative interviews with seven Pentecostals and charismatic Christians from Western Norway, focusing on their inner experience of speaking in tongues in private. As most previous research focuses on public glossolalia, I seek to address the reasons behind performing glossolalia when nobody is watching or translating the message. To do so, my approach is tripartite. Firstly, I undertake a phenomenological approach, focusing on definitions, personal experience and emotion. Secondly, my material is analyzed using Grounded Theory (GT), aiming to develop and explore new concepts and ideas about private glossolalia. Finally, I apply Michael Csikszentmihalyi's theory about flow, an optimal state of mind, to the material. In doing so, I seek to further explore the emotion and inner experience in private glossolalia. Based on my GT-analysis I present the concept «risky communication», not as a fixed theory, but as a possible starting point for further research.en_US
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er tungetale, spesifikt bruken av privat tungetale i bønn. Studien baserer seg på kvalitative intervjuer med syv pinsevenner og andre karismatiske kristne fra Vestlandet, med fokus på deres erfaringer og opplevelser med å bruke tungetalen som det de kaller «bønnespråk». Mesteparten av den tidligere forskningen på tungetale fokuserer på den offentlig framførte, profetiske tungetalen, og jeg søker derfor å belyse hvorfor man også velger å bruke tungetale når man er helt alene. Fremgangsmåten for å oppnå dette er tredelt. Først inntar jeg et fenomenologisk perspektiv ved å fokusere på definisjoner, personlig erfaring og følelser. Deretter analyseres datamaterialet ved hjelp av Grounded Theory (GT), med det mål for øye å utvikle og utforske nye konsepter og ideer om privat tungetale. Til slutt appliserer jeg Mihaly Csikszentmihalyi sin teori om «flyt»; en såkalt optimal sinnstilstand, for å videre utforske de følelsesmessige aspektene ved tungetalen. Basert på GT-analysen presenterer jeg konseptet «risikabel kommunikasjon», ikke som en klar teori, men som et utgangspunkt for eventuell videre forskning.en_US
dc.format.extent765599 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectPinsebevegelsen
dc.subjectKarismatiske bevegelser
dc.subjectGrounded theory
dc.subjectKristendom
dc.subjectTungetaleeng
dc.subjectBønneng
dc.title«For den som taler i tunger taler ikke for mennesker...»: En religionsvitenskapelig studie av erfaringer med privat tungetale i bønneng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Religionsvitenskap
dc.description.localcodeMAHF-RELV
dc.description.localcodeRELV350
dc.subject.nus714999eng
fs.subjectcodeRELV350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel