Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLindebrekke, Siljeeng
dc.date.accessioned2014-08-19T10:30:33Z
dc.date.available2014-08-19T10:30:33Z
dc.date.issued2014-05-14eng
dc.date.submitted2014-05-14eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8301
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om 1814, det "forunderlige" året i Norge. Hvem var det som gjorde dette året mulig? Tidligere forskning deler seg i to hovedsyn om 1814. Det ene synet dreier seg om at 1814 var et resultat av langsiktig historisk utvikling. Det var folket selv som i 1814 tok tilbake landet som var deres etter 400 år under dansk herredømme. Det andre synet dreier seg om kortsiktige utenrikspolitiske hendelser. Dette hovedsynet er aktørbestemt med Carl Johan og Christian Frederik, og Frederik 6. Det jeg har gjort i denne oppgaven er å se på om det kunne ha vært et samarbeid mellom Christian Frederik og Frederik 6. fra så tidlig som mai 1813 av. Det var da Christian Frederik fikk stillingen som ny stattholder av Frederik 6. I mai skisserte Frederik 6. opp en hemmelig instruks som Christian Frederik fikk med seg til Norge, som listet opp fire punkter som var viktige å arbeide med. I tillegg mottok Christian Frederik en offisiell instruksjon fra 27. mai 1813 som gjorde hans myndighet i Norge nesten kongelig. På bakgrunn av disse to dokumentene har jeg laget den hypotesen om at Christian Frederik og Frederik 6. hadde inngått et samarbeid før Christian Frederik reiste til Norge. Dette samarbeidet gikk ut på at de skulle gjøre alt for å holde Norge innad i helstaten, og at de hadde en plan for hvordan de skulle handle om Norge skulle måtte bli avstått til Sverige. Jeg har valgt denne hypotesen ettersom det er ingen andre som har lagt så mye vekt på den hemmelige instruksen eller den offisielle instruksjonen. Samtidig har tidligere forskning startet i desember 1813, hvor jeg heller har startet i mai 1813. Jeg mener at de to dokumentene utgjør de beviser som trengs for å undersøke et samarbeid gjennom den perioden Christian Frederik var stattholder og senere regent i Norge. For å finne svar på denne hypotesen har jeg brukt instruksen, korrespondansen mellom Christian Frederik og Frederik 6., og Christian Frederiks egen dagbok fra hans opphold i Norge. Korrespondansen var viktig å bruke for å se om instruksen ble fulgt gjennom høsten og vinteren 1813, og videre utover i vinter og våren 1814. Funnene mine gjennom dette arbeidet har vært interessante. At det var et samarbeid fra mai 1813 synes det ikke å være tvil om. Likevel kan korrespondansen gjennom høsten 1813 og de brevene fra januar til april 1814, bekrefte dette samarbeidet, slik jeg håpet. Det kan se ut til at instruksens oppgaver forsvinner. Denne perioden var vanskelig og uoversiktlig for Christian Frederik og Frederik 6. og det kan se ut til at de handlet etter de hendelser som etter hvert dukket opp. Dette ses igjen i juledagsbrevet Christian Frederik sendte til Frederik 6., og gjennom Kielforhandlingenes bestemmelser.en_US
dc.format.extent1114439 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectNorge
dc.subjectStattholdere
dc.subjectRegenter
dc.subject1800-tallet
dc.subjectRiksforsamlingen på Eidsvoll
dc.title1814 - Kontakten mellom Christian Frederik og Frederik 6. i stattholder- og regentperioden 1813-1814.eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Historie
dc.description.localcodeMAHF-HIS
dc.description.localcodeHIS350
dc.subject.nus713107eng
fs.subjectcodeHIS350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel