Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSausjord, Eirikeng
dc.date.accessioned2014-08-22T05:54:50Z
dc.date.available2014-08-22T05:54:50Z
dc.date.issued2014-06-02eng
dc.date.submitted2014-06-02eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8314
dc.description.abstractDenne oppgaven analyserer hvilken påvirkning skattereformen 2006 og innføringen av en permanent utbytteskatt hadde på norske selskaper. Her fokuseres det særlig på hvilke muligheter selskapene hadde til å senke fremtidige marginale skattesatser i forkant av reformen. Tidligere studier har i stor grad fokusert på de umiddelbare effektene av en utbytteskatt. En åpenbar mulighet lå her i å gjennomføre skattefrie utbytter før disse ble skattepliktige. Med tilgang på regnskapsdata frem til og med 2010, er det mulig å studere langsiktige skattemotiverte handlinger gjennomført i forkant av reformen for å kunne omgå fremtidig beskatning av utbytteskatt. Oppgaven tar i bruk eksisterende teorier om utbytte og utbytteskatt for å danne teoretiske prediksjoner til påvirkningen av skattereformen på norske selskaper. Her blir det lagt frem en potensiell mulighet for skattefrie utbetalinger i etterkant av 2006, gjennom utdeling av tidligere innskutt aksjekapital. Data-analysen benytter paneldata med relevante regnskapsvariabler for perioden mellom 1999-2010 for å påvise reelle handlinger blant selskapene. I forkant av at skattereformen ble implementert påviser jeg at mellom to og åtte prosent av selskapene i datasett mellom 2002 og 2005 benyttet muligheten til å gjennomføre utbetalinger av skattefritt utbytte, for deretter å tilbakeføre deler av utbetalingene som innskutt aksjekapital. En vekst i nettonedskriving av tidligere innskudd etter 2006 indikerer at enkelte selskaper fortsatt kan utbetale skattefrie utbetalinger. Statistikkprogrammet Stata/IC 13.1 og Microsoft Excel 2010 benyttes i oppgaven.en_US
dc.format.extent838850 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSkattereformen 2006eng
dc.subjectUtbytteskatteng
dc.subjectAksjonærmodelleneng
dc.titleSkattemotiverte handlinger til en utbytteskatt. Analyse av skattereformen 2006eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeECON390
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103eng
fs.subjectcodeECON390


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel