Show simple item record

dc.contributor.authorHalstenrud, Hanneeng
dc.date.accessioned2014-08-27T09:36:00Z
dc.date.available2014-08-27T09:36:00Z
dc.date.issued2014-06-01eng
dc.date.submitted2014-06-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8356
dc.description.abstractMicelledannelse og alkoholsolubilisering i vandig løsning NaC, natriumkolat, og ekvimolal blanding av NaC og NaDS, natrium dodecylsulfat, er undersøkt ved tetthets - og lydhastighetsmålinger ved 25 oC og atmosfæretrykk. Den kritiske micellekonsentrasjonen, CMC, til NaC ble estimert til 0,019 m fra lydhastighetsmålinger. CMC til den ekvimolale blandingen av NaC og NaDS er estimert til 0,0086 m total surfaktantkonsentrasjon fra tetthetsmålinger. Dette gir en relativ NaDS - konsentrasjon på 0,0043 m. Det betyr at for det blandede systemet skjer det en assosiering av NaDS - monomerer ved en lavere konsentrasjon enn for ren NaDS. Det syntes å være en synergieffekt hvor ekvimolal blanding av NaC og NaDS vil gi en lavere CMC enn hva systemene har hver for seg. En relativt liten volumforandring ved micelledannelse kan tyde på en kontinuerlig assosiering av NaC. På grunn av NaC - molekylets rigide struktur er kompressibilitetsforandringen ved micelledannelse mindre enn for klassiske surfaktanter. Solubiliseringen av 1 - pentanol og 1 - heksanol i NaC - miceller og NaC og NaDS - miceller er undersøkt. Standard partielle molare volum og standard isentropisk partiell molar kompressibilitet for alkoholene i micelletilstand er bestemt. Partisjonskoeffisienten, K_x^o, er bestemt for hvert alkohol i hvert system. K_x^o for solubilisat, 1 - pentanol og 1 - heksanol, i NaC er mindre sammenlignet med K_x^o for samme alkoholer i NaDS. Dette foreslår at solubilisert alkohol gjennomsnittlig oppholder seg i et mindre hydrofobt miljø i NaC enn i NaDS. K_x^o for begge alkoholer i ekvimolal blanding av NaC og NaDS ligger mellom K_x^o - verdiene for ren NaC og ren NaDS. Dette tyder på at solubiliseringskapasiteten i det blandede systemet ikke er høyere enn for de rene surfaktantene i seg selv, og man kan se bort ifra synergieffekter for solubilisering. V_(2,mic)^o for begge alkoholer i begge system er større enn V_(2,w)^o og mindre enn V_(2,okt)^o. K_(2,s,mic)^o er større enn K_(2,s,w)^o for begge alkoholer i begge systemer. Det kan tyde på at solubilisert alkohol har både hydrofile og hydrofobe samspill i micellær pseudofase i begge system. V_(2,mic)^o og K_(2,s,mic)^o for begge alkoholer i NaC er mindre enn tilsvarende verdier i NaDS. Det tyder på at det hydrofobe samspillet er mer dominerende for alkoholene i NaC sammenlignet med NaDS. V_(2,mic)^o og K_(2,s,mic)^o for begge alkoholer i NaC er mindre enn tilsvarende verdier i NaDC. Det kan bety at alkoholene er i mer kontakt med vann og at solubiliseringssetet er lenger ut i micellen i NaC enn i NaDC.en_US
dc.format.extent2231714 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleSolubilisering av 1 - pentanol og 1 - heksanol i natriumkolat og i en blanding av natriumkolat og natrium dodecylsulfaten_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeMAMN-PETR
dc.description.localcodePTEK399
dc.subject.nus752223eng
fs.subjectcodePTEK399


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record