Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Eni Karineeng
dc.date.accessioned2014-09-09T14:45:16Z
dc.date.available2014-09-09T14:45:16Z
dc.date.issued2014-05-21eng
dc.date.submitted2014-05-21eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8441
dc.description.abstractTemaet for oppgaven er utdanningsvalg, motivasjon og identitetsprosesser blant læreflink ungdom på studieprogrammene TAF-TIP og TAF-Bygg ved Knarvik Videregående Skole. Oppgaven tar sikte på å diskutere hva som foregår i det ungdom går igjennom i en valg og identitetsprosess. Det fokuseres i utdanningsforskning ofte på de som faller utenfor systemet og de mindre ressurssterke elevene, og sjeldent på læreflink ungdom og deres utdanningsprosess. Dermed har vi lite kunnskap om de som har ressursene til å velge fra øverste hylle, og hvilke samfunnsmessige strukturer og relasjoner som fører dem i en retning. Det diskuteres derfor i denne oppgaven om det tidligere forskning har fortalt oss om mindre ressurssterke elever, også stemmer overens med det læreflinke elever gjennomgår i en valg- og identitetsprosess. Analysen er delt i to. I det første analysekapittelet diskuteres elevenes begrunnelser for valg av utdanning og motivasjonskrefter. Her diskuteres spørsmålene: hvem er elevene som velger TAF? Fanger TAF opp de elevene de har som formål å få tak i? Og hvordan er elevenes valg og motivasjon rettet mot utdanningen begrunnet? Det første analysekapitlet inneholder begrunnelser for hvorfor elevene har valgt å gå TAF, og hva deres motivasjonen var både for å begynne, men også for å fortsette og fullføre. Det vil også diskuteres hvordan elevene har orientert seg rundt valget, og om tradisjon eller individualisering står i fokus. Valg og motivasjon er de klassiske problemstillingene innenfor utdanningssosiologi, men vil gjennom denne studien settes i et nytt lys. Dette fordi TAF er et program som faller utenfor både det generelle allmennfaglige studieløpet, men også det yrkesfaglige. Det vil derfor for å gå dypere inn på utdanningsvalg og elevenes motivasjonsfaktorer rettet mot utdanningen, i studiets første analysekapittel fokuseres hovedsakelig på moderniseringsteorier rettet mot et økende utdanningsnivå og arbeidsorienteringsteorier. Et tema det ikke har vært like mye fokus på innenfor utdanningssosiologi er hvordan disse elevene former en identitet, og hvilken identitet som formes, både individuelt og kollektivt, da TAF som nevnt er en alternativ utdanningsvei som fører til nokså åpne dører videre i livet når det kommer til utdanning og karriere. Dette tas opp i analysekapittel to. Her diskuteres spørsmålene: hvordan utvikler elevene en selvforståelse i TAF-løpet? Og hvordan påvirker relasjoner og TAFs formål elevenes videre utdanningsløp? Analysen i dette kapittelet ses i lys av teorier rettet mot relasjoner i elevenes identitetsdannelse, og hvordan annerkjennelse fra bedriftsansatte og lærere former elevenes kollektive identitet som "TAF-elev". Det diskuteres også hva veien videre etter videregående er for TAF-elevene, hva elevene ønsker å gjøre etter de er ferdig på TAF, og hva motivasjonen deres er for å gjøre videre det de planlegger. Dette vil igjen kobles opp mot hvordan det samsvarer med hva bedriftene ønsker å forme TAF-elevene mot. Hvordan reflekterer elevene selv over det de har lært og den de har blitt? Studien forteller oss at elevene var usikre ved løpets oppstart, og at i samsvar med tidligere forskning på yrkesfagelever ønsket et alternativt løp med noe praktisk, i tillegg til at elevene ønsker studiekompetanse, og er sterkt motivert mot høyere utdannelse....en_US
dc.format.extent655430 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleUtdanningsvalg, motivasjon og identitetsdannelse - en studie av læreflinke elever ved studiet Teknisk Allmennfag (TAF)eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Sosiologi
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
fs.subjectcodeSOS360


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record