• Bildung in EFL Learning in Norway: Teacher dependent? 

      Grimstad, Kjersti Elisabeth (Master thesis, 2017-06-09)
      Formålet med oppgaven er å studere engelsklæreres forståelse av danningsbegrepet og hvilken innflytelse det kan ha på undervisningen. Det er lagt til grunn danningsteori av W. Klafki, J. Dewey og G. J. Biesta. Grunnlaget ...