• «Navnet skjemmer ingen» - Navn og identitet hos russere i Norge 

      Isaksen, Marianne Freng (Master thesis, 2012-05-14)
      I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan en gruppe russere bosatt i Norge opplever å ha et russisk navn. Et av aspektene jeg har sett på, er forholdet mellom respondentenes navn og deres opplevelse av identitet. ...