• Quelques thèmes fondamentaux de "La vie mode d'emploi" de Georges Perec 

      Nielsen, Irene Brekke (Master thesis, 2011-11-18)
      Dette arbeidet tar for seg romanen La vie mode d'emploi av Georges Perec (på norsk Livet bruksanvisning) . Oppgaven har en tematisk tilnærming til Perecs tekst, og konsentrerer seg særlig om to sentrale temaer som går igjen ...