• Adam Smith og myten om den usynlige hånd 

   Svendsen, Lars Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Adam Smith tillegges ofte en teori om en «usynlig hånd» som skal garantere at hvis alle aktører fremmer sin egennytte, vil man derigjennom også fremme fellesnytten. Ingen av de tre forekomstene av uttrykket «usynlig hånd» ...
  • Et grønt demokratisk skifte? Borgerråd for klima og utlendingers rett til demokratisk deltakelse 

   Servan, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   I omfattende og kontroversielle globale politiske spørsmål som klimasaken, synes bruken av borgerrådet å være et lovende tiltak i et grønt demokratisk skifte. Et borgerråd for klima er i det minste et av kravene klimaaktivistene ...
  • Klimamoralisme 

   Gamlund, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Denne artikkelen diskuterer klimamoralismens moralske berettigelse. Ifølge et tradisjonelt og relativt utbredt syn i dag, er moralisme og moralisering noe iboende negativt. Jeg gir en forklaring på moralismens dårlige rykte ...
  • Reform av formuesskatten 

   Pedersen, Jørgen; Sørheim, Preben (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   I denne artikkelen forsøker vi å vise hva politisk filosofi kan bidra med i diskusjonen om formuesskatt. Først gir vi et prinsipielt forsvar for formuesskatten. Her kombinerer vi innsikter fra John Rawls og Thomas Piketty. ...