• Framveksten av pseudokoordinasjon med drive 

   Kinn, Torodd (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Pseudokoordinasjon med drive som førsteverb, drive og V, er ein særnorsk ut-trykksmåte for kursivt aspekt. Artikkelen tek utgangspunkt i ein eksisterande hypotese om opphavet til konstruksjonen. I ei diakron undersøking ...
  • Interessant nok: ein produktiv setningsadverbialkonstruksjon 

   Kinn, Torodd (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Norsk har éin produktiv konstruksjon som dannar setningsadverbial. Det er uttrykk bygde opp av eit adjektiv i positiv ubestemt eintal inkjekjønn og nok, t.d. sant nok, besynderlig nok og dustete nok. Artikkelen presenterer ...
  • "... men ble stående ansikt til ansikt i time etter time". Norske NPN-konstruksjonar 

   Kinn, Torodd (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Ein NPN-konstruksjon består av eit teljeleg substantiv i ubestemt eintal følgt av ein preposisjon følgd av det same substantivet i ubestemt eintal, som ansikt til ansikt og time etter time. Stundom har konstruksjonen ...
  • Pseudopartitives in Norwegian 

   Kinn, Torodd (Doctoral thesis, 2001-12-14)
   The dissertation investigates Norwegian pseudopartitive constructions like 'a cup of tea', 'three kilometres of road', and 'thousands of students'. A quantifying noun or denominal quantifier in -vis denotes a quantity, and ...
  • Regular and compositional aspects of NPN constructions 

   Kinn, Torodd (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The article proposes a novel analysis of NPN constructions, exemplified by English expressions like back to back and year after year. An NPN is typically composed of two identical bare singular count nouns with a preposition ...
  • År etter år, skritt for skritt og lag på lag: Tre NPN-konstruksjonar 

   Kinn, Torodd (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Norske NPN-konstruksjonar med preposisjonane etter, for og på, som til dømes år etter år, skritt for skritt og lag på lag, oppviser klar produktivitet og har mykje til felles seg imellom. Alle tre kan brukast både i ...