• Konstruksjoner av Monstrositet i Eddadikt 

      Pohland, Sebastian Christopher (Master thesis, 2022-05-20)
      Oppgaven analyserer konstruksjon og narrativ funksjon av monstrositets bruk i utvalgte eddadikt - Lokasenna, Þrymskviða, Vǫluspá, Vǫluspá in skamma, Hymiskviða, Skírnismál, Helgakviða Hundingsbana I, Helgakviða Hiǫrvarðssonar, ...