Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLislevand, Marianneen_US
dc.date.accessioned2015-01-05T13:05:03Z
dc.date.available2015-01-05T13:05:03Z
dc.date.issued2014-11-12eng
dc.date.submitted2014-11-12eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9072
dc.description.abstractBackground: Spinal manipulative therapy (SMT) is one of many therapies used to treat low back pain. Reviews have concluded that SMT is no more effective than other recommended therapies. Subgrouping patients using clinical prediction rules have been suggested to potentially increase the effect of SMT in the treatment of low back pain. Objective: To review the effect of spinal manipulative therapy on adults with low back pain meeting a clinical prediction rule compared to those who do not meet a clinical prediction rule. Methods: An experienced librarian and the master student searched for randomized controlled trials (RCTs) in multiple databases up to 27th of august 2014. RCTs that examined the effect of manipulation or mobilization in adults with low back pain and using a clinical prediction rule to subgroup the patients were included. The outcomes were pain and function. Two reviewers independently conducted the study selection, risk of bias assessment and data extraction. Results: We identified 2 RCTs (total participants = 370). Both studies had a low risk of bias. One study found that patients who were positive on the clinical prediction rule and received manipulation experienced significantly better effects on pain and function at 1 week, 4 weeks and 6 months than patients who were rule negative and received manipulation. The results, in the other study, showed no significant differences in effects on pain and function between status on the rule and manipulation at 1 week, 2 weeks, 4 weeks and 12 weeks. Conclusion: There are conflicting results whether patients who are rule positive have a better effect of manipulation than rule negative patients. More studies including both rule positive and rule negative patients are needed to find out more about the effect of manipulation in subgroups of LBP patients.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Manipulasjon er en av mange intervensjoner brukt til å behandle korsryggryggplager. Systematiske oversikter har konkludert med at manipulasjon ikke virker bedre enn andre anbefalte behandlingstiltak. Sub-gruppering av pasienter ved å bruke en klinisk prediksjonsregel har blitt foreslått for potensielt å øke effekten av manipulasjon i behandlingen av korsryggplager. Hensikt og problemstilling: Gjøre en systematisk gjennomgang av litteraturen for å avdekke om voksne med korsryggsmerter som er positive på en klinisk prediksjonsregel for manipulasjon har bedre effekt av manipulasjon enn de som er negative på en klinisk prediksjonsregel for manipulasjon. Metode: En erfaren bibliotekar søkte sammen med masterstudenten etter randomiserte kontrollerte studier (RCT) i flere databaser frem til 27. august 2014. RCT studier som undersøkte effekten av manipulasjon og mobilisering av voksne med korsryggsmerter og som brukte en klinisk prediksjonsregel for å subgruppere pasientene ble inkludert. Utfallsmålene var smerte og funksjon. To reviewere utførte studieutvelgelse, kvalitetsvurdering og ekstrahering av data uavhengig av hverandre. Resultat: Vi identifiserte 2 RCT studier (antall deltakere = 370). Begge hadde høy metodisk kvalitet. Den ene studien fant at pasienter som ble vurdert positive på regelen og fikk manipulasjon opplevde signifikant bedre effekt på smerte og funksjon ved 1 uke, 4 uker og 6 måneder enn pasienter som var vurdert negative på regelen og mottok manipulasjon. Resultatene i den andre studien viste ingen signifikante forskjeller på utfallsmålene mellom status på regelen og manipulasjon ved 1 uke, 2 uker, 4 uker og 12 uker. Konklusjon: Det er motstridende resultat om pasienter som ble vurdert positive på regelen hadde bedre effekt av manipulasjon på korsryggsmerter enn pasienter som ble vurdert negative på regelen. Flere studier som inkluderer pasienter som er både positive og negative på regelen trengs for å undersøke effekten av manipulasjon i subgrupper av pasienter med korsryggsmerter.en_US
dc.format.extent520858 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSpinal manipulative therapyeng
dc.subjectSpinal manipulationeng
dc.subjectLow back paineng
dc.subjectSystematic revieweng
dc.subjectKorsryggsmertereng
dc.subjectManuellterapieng
dc.subject.meshMusculoskeletal Manipulationseng
dc.subject.meshLow Back Paineng
dc.subject.meshManipulation, Spinaleng
dc.titleEffect of spinal manipulative therapy on adults with low back pain meeting a clinical prediction rule. A systematic reviewen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi (MFMT
dc.description.localcodeMAMD-MANT
dc.description.localcodeMANT395
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeMANT395


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel