• Korrigering av modellestimert nedbør ved hjelp av historisk data. 

      Aabrekk, Mariann (Master thesis, 2010-06-01)
      I denne oppgåva er det sett på moglegheit for betring av modellestimert nedbør ved å korrigere modellerte nedbørsestimat ved hjelp av fleire ulike korreksjonsfaktorar som tar omsyn til ulike vêrtypar og nedbørsintensiteten. ...