• Ein enkel orografisk nedbørsmodell for Vestlandet 

      Langen, Maaike van (Master thesis, 2011)
      I denne oppgåva er det undersøkt om ein enkel orografisk nedbørsmodell vil kunne gje gode estimat for nedbøren på Vestlandet. Ein del av oppgåva har vore å finne ut om ein slik modell er eit eigna verktøy til å forklare ...