Show simple item record

dc.contributor.authorHaugvad, Larsen_US
dc.date.accessioned2015-01-14T12:14:32Z
dc.date.available2015-01-14T12:14:32Z
dc.date.issued2014-11-07eng
dc.date.submitted2014-11-07eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9134
dc.description.abstractBackground: One in four patients with radiculopathy experience persistent pain and disability after lumbar surgery. Postoperative rehabilitation for lumbar radiculopathy has shown little effect on reducing pain and disability. Previous research provides evidence for Neuroscience Education (NE) as a way to decrease pain, disability and fear avoidance before surgery. Methods: A multiple Single Subject Experimental Design (SSED) with six participant was completed at Martina Hansen Hospital in Norway during spring of 2014 to investigate if NE in addition to standard pre-operative hospital routines would result in superior outcomes with regards to pain, disability, fear avoidance, attitudes regarding pain and psychological status before spinal surgery. Patients on waiting list for lumbar surgery were allocated to either receive standard hospital preoperative regime or NE. Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ), Numeric Pain Rating Scale (NPRS), Fear Avoidance Belief Questionnaire (FABQ), Hopkins Symptom Checklist (CSCL-25) and Survey Of Pain Attitudes (SOPA) were assessed three times during baseline, one time during intervention and one time 14 days after the last NE intervention session. No postoperative outcome measures were detected. Result: NE intervention group showed an increase in SOPA and one participant showed clinical detectable reduction in RMDQ (3points), NPRS (2points) and FABQ PA/W scores (13 to 6 and 6 to 0). No significant change occurred in the rest of the NE group. Normal variation of symptoms occurred in the control group. Conclusion: Reconceptualising of pain occurred in one of three participants in the NE group who showed an improvement in all outcome scores. Increase in SOPA does not seem to significantly change pain ratings, disability score or fear of movement. Results implicates NE alone, is not efficient of changing pain behaviour. This SSED is hypothesis generating for future research in NE and patient characteristic.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: En av fire pasienter med radikulerende smerter opplever smerter og tap av funksjon etter ryggoperasjon. Postoperativ rehabilitering har vist liten effekt i å redusere smerte og øke funksjon hos disse pasientene. Tidligere forskning gir evidens for at preoperativ "Neuroscience Education" (NE) er en god måte å redusere smerte, frykt for bevegelse øke funksjon før operasjoner. Metode: En "Multiple Single Subject Experimental Design" (SSED) ble gjennomført på seks pasienter ved Martina Hansen Sykehus våren 2014 for å se om preoperative smerteundervisning i form av NE tillegg til sykehusets standard preoperative protokoll kunne resultere i redusert smerte, bedret funksjon, redusert frykt for bevegelse, endrede holdninger til smerte- og psykosomatisk tilstand før rygg operasjon. Pasienter på venteliste ble allokert i to grupper NE eller standard sykehus protokoll. Tre baseline målinger ble utført for å detektere funksjon (Roland Morris Disability Quastionnaire), opplevd smerte (Numeric Pain Rating Scale), frykt for bevegelser (Fear Avoidance Belief Questionnaire), u spesifikke psykosomatiske lidelser (HSCL-25) og smerteforståelse (Survey Of Pain Attitudes- SOPA). Utfallsmål ble også innhentet en gang under intervensjonen og en gang 14 dager etter NE. Resultater: To menn og fire kvinner fulførte alle utfallsmålinger. NE gruppen viste bedring i SOPA score, én av tre opplevde bedring i alle utfallsmål. Klinisk relevante endringer ble funnet i smerte (NPRS 2poeng) og funksjon (RMDQ 3poeng). Frykt for fysisk aktivitet og jobb (FABQ PA/W) ble redusert fra 13 til 6 og 10 til 0 hos denne pasienten. Ingen klinisk endring ble funnet hos resterende deltakere i NE gruppa. Kontrollgruppen viste normal variasjon av symptomer. Konklusjon: NE kan føre til økt kunnskap og re konseptualisering omkring smerte og funksjon. Bedring i SOPA resulterer nødvendigvis ikke i bedret funksjon, redusert frykt for bevegelse eller smerte. Dette var en hypotesedannende SSED, og fremtiden burde vi se nærmere på hvilke pasient karakteristika som er avgjørende for effekt av NE.en_US
dc.format.extent36854192 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSSEDeng
dc.subjectSmerteeng
dc.subjectNeuroscienceeng
dc.subjectNeuroscience educationeng
dc.subjectSmerteundervisningeng
dc.subjectRyggoperasjoneng
dc.subjectRyggsmertereng
dc.subjectManuellterapieng
dc.subject.meshLow Back Paineng
dc.subject.meshNeuroscienceseng
dc.subject.meshMusculoskeletal Manipulationseng
dc.titleEfficacy of neuroscience education (NE) in patients undergoing spinal surgeryen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi (MFMT
dc.description.localcodeMAMD-MANT
dc.description.localcodeMANT395
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeMANT395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record