• Erosjonsrater og landskapsutvikling på Andøya, Vesterålen 

      Johnsen, Mari Smågesjø (Master thesis, 2020-11-03)
      Andøya antas å ha vært dekket av is flere ganger gjennom kvartærtiden. Området består av både storskala landformer, som strandflaten og platåområder, og mindre landformer som for eksempel morenerygger og smeltevannsgjel. ...