• Detaljkartlegging av skredfare i Mobergslia, Os kommune, Hordaland 

      Ljone, Torkjell (Master thesis, 2011)
      Detaljert kartlegging av lausmassane, med hovudfokus på skredavsetjingar og kartlegging av skredfare er utført i området rundt Mobergslia, sør for Liafjellet i Os kommune, Hordaland. Det er laga eit lausmassekart og eit ...