• Paleomagnetisk bestemmelse av lokale blokkrotasjoner ved Izmir, Tyrkia 

      Maal, Stine Tjomlid (Master thesis, 2010-09-03)
      Dagens Tyrkia ligger midt i sonen hvor den Arabiske- og Afrikanske platen kolliderer med den Eurasiske platen. Kollisjonen har ført til at den Anatoliske mikroplaten blir "presset" vestover, og ut i Egeerhavet, som igjen ...