Show simple item record

dc.contributor.authorCruz Chomon, Carlos Enriqueen_US
dc.date.accessioned2015-01-16T13:48:34Z
dc.date.available2015-01-16T13:48:34Z
dc.date.issued2014-11-03eng
dc.date.submitted2014-11-03eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9177
dc.description.abstractNeck pain is a common musculoskeletal complaint in Norway and globally causing a huge economic burden in many countries. Research on possible underlying mechanisms of the chronicity of neck pain are important to develop effective treatments based on objective findings. There is increasing amount of evidence that links the neck flexor muscle endurance with neck pain and motor control problems of the neck. The aim of this study was to investigate the relationship between head steadiness in terms of head motion velocity and endurance of neck muscles in a chronic neck pain group. A three dimensional electromagnetic system was used to measure the position and movements of the head. The head steadiness and time to exhaustion were measured in a cross-sectional studyduring a high- and low load isometric neck flexion tests in 21 healthy individuals with no neck pain and 15 individuals with chronic neck painT-test and Mann-Whitney test were used to analyze the mean differences between the groups. The results showed a decreased head steadiness in the low load test and decrased time to exhaustion in the neck pain group in the high load test compared to healthy controls. Head steadiness in the high load test did not show any group difference. The results must be interpreted with caution because of the relatively small sample size but show some features that can lead to more research.en_US
dc.description.abstractNakkesmerter er en vanlig muskel- og skjelett plage i Norge og forårsaker en enorm økonomisk byrde i mange land. Forskning på mulige underliggende mekanismer av kroniske nakkesmerter er viktig for å utvikle effektive behandlinger basert på objektive funn. Det er økende mengde bevis som kobler nakkefleksor musklene sin utholdenhet med nakkesmerter og motorisk kontroll forstyrrelser i nakken. Målet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom hodets stødighet i form av hodebevegelsens hastighet i en kronisk nakkesmertegruppe. Et tre-dimensionalt elektromagnetiske systemet ble brukt for å registrere hodets stilling. Hodets stødighet og tid til utmattelse ble målt i en tverrsnittsstudie i løpet av en høy- og lav belastning ved isometrisk nakkefleksjontest, i 21 friske personer uten nakkesmerter og 15 personer med kroniske nakkesmerter. T-test og Mann-Whitney-testen ble brukt til å analysere gjennomsnitts forskjeller mellom gruppene. Resultatene viste redusert hode stødighet i lav belasting test og redusert tid til utmattelse i nakkesmertegruppen i høy belastings test, sammenlignet med den friske kontrollgruppen. Hodestødighet i den høye belastningstesten viste ingen forskjell mellom gruppene. Resultatene må tolkes med forsiktighet på grunn av den relativ lille størrelsen på utvalget, men viser trender som kan føre til mer forskning.en_US
dc.format.extent3606026 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectNakkesmertereng
dc.subjectNakkefleksorereng
dc.subjectManuellterapieng
dc.subject.meshMusculoskeletal Manipulationseng
dc.subject.meshNeck Paineng
dc.titleHodets stødighet ved isometrisk nakkefleksjontest til utmattelseen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi (MFMT
dc.description.localcodeMAMD-MANT
dc.description.localcodeMANT395
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeMANT395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record