• Multilevel assimilation of inverted seismic data 

      Nezhadali, Mohammad (Doctoral thesis, 2023-04-14)
      I ensemble-basert data-assimilering (DA) er størrelsen på ensemblet vanligvis begrenset til hundre medlemmer. Rett frem bruk av ensemble-basert DA kan resultere i betydelig Monte Carlo-feil, som ofte viser seg som alvorlig ...