• Sparse Bayesian learning methods and statistical survival models 

      Helgøy, Ingvild Margrethe (Doctoral thesis, 2023-06-02)
      Med utviklinga av avanserte datainnsamlingsteknikkar og digitalisering, har omfanget av tilgjengelig data i ulike fagfelt auka enormt. Det blir difor stadig viktigare med effektive og nøyaktige algoritmar innan statistisk ...