• Programmering og algoritmisk tenking i matematikk 

      Finstad, Mathias (Master thesis, 2020-06-25)
      Frå og med hausten 2020 vil dei første nye læreplanane i fagfornyinga ha blitt tatt i bruk. Fagfornyinga skal blant anna sikre elevane kompetanse som vil vere nødvendig i eit framtidig samfunn og arbeidsliv. Vidare skal ...