• Kalmanfilteret anvendt på en problemstilling innen seismikk 

      Kolnes, Marianne Thorsnæs (Master thesis, 2009-11-25)
      I denne oppgaven er målet å estimere, samt predikere, posisjonen til seimikk-kabler sekvensielt. Dessuten blir det studert om målinger fra et akselerometer, festet på seismikk-kabelen, gir sikere inferens om posisjonen.