• Intervall mellom fødslar studert ved "Phase Type Distributions" 

      Asperheim, Leiv Magne (Master thesis, 2011-05-31)
      Omhandlar tida mellom første og andre barn studert ved "Phase Type Distributions". Ser på desse tidene som overlevelsestider og prøver å tilpasse ein phase type fordeling til datasettet me ser på. Brukar også glatting av ...