• GAMLSS-modeller i bilforsikring 

      Røyrane-Løtvedt, Hallvard (Master thesis, 2012-06-01)
      I denne oppgaven tester jeg ulike modeller for prediksjon av total skadeutbetaling fra forsikringsselskap til forsikringstaker i et poliseår. Modellene som testes hører til rammeverket Generalized Additive Models for ...