• Algebra i første klasse 

   Lid, Elin Røkeberg (Master thesis, 2015-10-12)
   Oppgaven handler om algebra i første klasse. Hva er tidlig algebra og hvordan kan vi undervise på en slik måte at vi utvikler elevenes algebraiske tenkning? Tidlig algebra er ikke at vi underviser skolealgebra tidligere, ...
  • Enkel matematikk i litt meir komplisert fysikk 

   Karlsen, Marianne Boge (Master thesis, 2019-06-22)
   Som lærar både i fysikk og matematikk på vidaregåande skule har eg lagt merke til at nokre elevar slit med enkle rekneoperasjonar, særleg dei som involverer divisjon. Difor har eg arbeidd med å finna svar på fylgjande ...