• Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd 

   Figved, Wender; Frihagen, Frede; Johnsen, Lars Gunnar; Opheim, Inger; Aanderbakk, Dag Ole; Eri-Montsma, Astrid; Naalsund, Paal; Ranhoff, Anette Hylen; Saltvedt, Ingvild; Maini, Sameer; Sletvold, Olav; Sundin, Johan Bro; Torp, Audhild Egeland; Watne, Leiv Otto; Ræder, Johan; Sendstad, Karen Helene (Report, 2018)
   Hoftebrudd rammer cirka 9000 pasienter per år i Norge. Pasienter med hoftebrudd er ofte skrøpelige eldre personer som har mye komorbiditet og ikke minst geriatriske problemstillinger. Det er økt risiko for varig redusert ...
  • Understanding the child : A mental needs manual for caretakers in children’s homes 

   Sanne, Bjarte (Report, 2008)
   Giving adequate care for children in children’s homes (we prefer the expression “children’s home” to “orphanage”, since there are few institutions where all the children are real orphans) is very demanding and difficult. ...