• Mammografiprogrammet og offentlig finansiert brystdiagnostikk 

      Aase, Hildegunn Siv (Master thesis, 2015-12-16)
      Oppgaven diskuterer om vi prioriterer ressursene innen brystdiagnostikk riktig. Bør kanskje Mammografiprogrammet (MP) avvikles? Kan en eventuell avvikling av MP frigi ressurser som kan benyttes bedre, for eksempel til ...