• Eldre med kreft som bor hjemme 

      Sæterstrand, Torill; Drageset, Jorunn (Peer reviewed; Journal article, 2013)
      Bakgrunn: Utviklingen i Norge og andre europeiske land viser at andelen eldre øker og andelen som dør av kreft øker. Flere krefttilfeller utløser større behov for behandling og pleie. Kunnskap og kompetanse i kreftomsorg ...