• Omsorg som glasur over ein medisinsk logikk i statlege føringar for norsk sjukepleieutdanning 

   Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Systematiske dokumentanalysar av fagpolitiske forslag (1921–1929) og statlege føringar (1950–2019) for norsk tre-årig sjukepleieutdanning viser at omsorgsomgrepet har hatt ein marginal plass i slike dokument. Omgrepet ...
  • Perspektiver på omsorgsforskning 

   Førland, Oddvar; Alvsvåg, Herdis; Tranvåg, Oscar (Peer reviewed; Journal article, 2018-11-21)
   Denne artikkelen redegjør for sentrale forskningstradisjoner som har hatt innflytelse på nordisk omsorgsforskning – og i særdeleshet norsk omsorgsforskning. Omsorgsforskning forstås som studiet av omsorgsarbeid, omsorgens ...
  • Styringstiltak og rettferdighet i helse- og omsorgstjenesten: samspill og spenninger 

   Bærøe, Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne kommentar-artikkelen vil jeg rette oppmerksomheten mot strukturelle utfordringer knyttet til rettferdig fordeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene. Disse utfordringene kan oppstå i samspillet mellom ulike ...