• Hva kjennetegner spedbarn med KISS? 

      Mordt, Agnes C. (Master thesis, 2009-02-09)
      Manuellterapeutisk intervensjon på spedbarn med asymmetri har økt de siste årene. Tidligere diagnostiserte man barn med skjevstilling av hodet til å ha medfødt muskulær torticollis, men de senere år har det vokst frem en ...