Show simple item record

dc.contributor.authorHessevik, Agneteeng
dc.date.accessioned2015-05-08T07:10:43Z
dc.date.available2015-05-08T07:10:43Z
dc.date.issued2014-12-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9862
dc.description.abstractBedrifters virksomhet påvirker menneskers liv og det lokale og globale miljøet. Som et resultat av mulig negativ påvirkning, oppstår et krav om at bedrifter skal ta samfunnsansvar, også for forhold i leverandørkjeden. Det oppstår også et spørsmål om hvem som skal regulere bedrifters samfunnsansvar. Problemstillingen for studien lyder: Hvordan reguleres bedrifters samfunnsansvarspolicyer. Studien tar sikte på å forklare hvordan statlige og ikke-statlige aktører regulerer norske bedrifters valg av policy for samfunnsansvar. Dette undersøkes ved kvalitativ sammenlignende case-studie som metodisk tilnærming. Ved å sammenligne fire norske klesbedrifter, beskriver jeg bedriftenes policy for samfunnsansvar, undersøker hvilke aktører som regulerer bedriftenes samfunnsansvarspolicyer, og forsøker å forklare på hvilken måte policyene reguleres. Studien finner at den norske stat ikke ønsker en utstrakt lovregulering av bedrifters samfunnsansvar. I stedet er det andre aktører som i sterkere grad regulerer. Ikke-statlige organisasjoner, kunder og forbrukere, samt eiere har stor påvirkning på bedrifters valg av samfunnsansvarspolicy. Hybridregulering og selvregulering er viktige former for regulering av bedrifters samfunnsansvar, og virker på områder som ikke er lovregulert. Men studien viser også at reguleringsregimet for norske klesbedrifter er uoversiktlig og komplisert. Det er ikke slik at bedrifter er passive mottakere av regulering, men at de inngår reguleringsavtaler som en følge av både krav fra aktører i omgivelsene og moralsk motivasjon innenfra.en_US
dc.format.extent1559641 byteseng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectsamfunnsansvareng
dc.subjectCorporate social responsibilityeng
dc.subjectreguleringereng
dc.subjectklesbransjeneng
dc.titleRegulering av samfunnsansvar i norske klesbedrifter. En sammenlignende case studie av norske klesbedrifter og hvordan ulike aktører regulerer deres policyer for samfunnsansvareng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2015-05-08T07:04:42Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
fs.subjectcodeAORG350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record