• Deltakerbaner i psykologutdanningen en femårs oppfølging av psykologistudenter 

   Nordmo, Ivar; Anderssen, Norman (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   I denne longitudinelle intervjustudien undersøkte vi hvordan syv psykologistudenter opplevde den seksårige prosessen med å bli innført i psykologprofesjonen ved et lærested i Norge. Vi analyserte de sosialfaglige handlingene ...
  • Hvilken betydning har personlige og strukturelle faktorer for gjennomføring av mastergrad? 

   Iversen, Anette Christine; Hetland, Hilde; Wiium, Nora (Peer reviewed; Journal article, 2007)
   Med innføring av Kvalitetsreformen fra 2003 har det blitt sterkere fokus på gjennomføring av høyere grad. I denne artikkelen undersøker vi betydning av personlig motivasjon, strukturelle forhold og veileders engasjement ...
  • Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter 

   Herrebrøden, Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Denne artikkelen diskuterer forskning som tilsier at tester og testtilbakemeldinger kan bidra til dypere læring blant studenter. Testing har vist seg å forbedre langtidshukommelsen av innlært kunnskap sammenlignet med ...
  • Universitetsforelesningen og responsteknologi 

   Egelandsdal, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelen gir en historisk presentasjon av hvordan universitetsforelesningen har forandret seg over tid, og dens nåværende status i det 21. århundre. Den diskuterer hvordan responsteknologi kan bidra til å endre og bevare ...