• Hvordan ivaretar kommunene logopedtjenester overfor voksne? 

      Hjertholm, Espen (Master thesis, 2020-07-02)
      Studiets hensikt er å se hvordan kommunene ivaretar logopedtjenester for voksne ved å gå igjennom deres tilgjengelige planverk og for å se om logopedtjenestens dualitet er synlig. Studiet viser ulike vansker hos voksne en ...