Show simple item record

dc.contributor.authorFridtun, Hege
dc.contributor.authorSteinde, Håvard
dc.date.accessioned2015-05-20T12:10:17Z
dc.date.available2015-05-20T12:10:17Z
dc.date.issued2015-04-15eng
dc.date.submitted2015-04-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9907
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to examine the mechanisms of change in mindfulness in relation to psychological health. Mindfulness involves nonjudgmental awareness of experience in the present moment, and has gained an increasing amount of attention in psychological research in the last decades. It originated in eastern traditions at least 2500 years ago, and includes the Buddha's teachings on the path leading to cessation of suffering. Mindfulness-based interventions is now included in a wide range of therapeutic approaches, and numerous studies has shown its beneficial effects on mental and physical health. However, there's a paucity in studies investigating the mechanisms of change in mindfulness to explain how it exerts its effects. This paper examines the mechanisms in mindfulness, and how they can be understood in light of Buddhist philosophy and western psychological research. It's proposed that attention, emotion regulation and change in self-perspective are important mechanisms, mutually affecting and facilitating each other. Further, it's suggested that the presence of a Buddhist framework might be advantageous in maximizing the potential benefits of mindfulness practice. However, more research is needed to get a better understanding on how mindfulness exerts its beneficial effects on psychological health.en_US
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke de virksomme mekanismene i mindfulness relatert til psykisk helse. Mindfulness involverer en ikke-dømmende oppmerksomhet på det som erfares i øyeblikket, og har fått økende oppmerksomhet i vestlig psykologisk forskning de siste tiårene. Fenomenet har røtter i østlige visdomstradisjoner som daterer seg minst 2500 år tilbake i tid, og inkluderer blant annet buddhistisk lære om veien til lidelsens opphør. Mindfulness-baserte intervensjoner er nå inkludert i flere ulike terapitilnærminger, og en rekke studier viser positiv effekt på fysisk og psykisk helse. Færre studier har imidlertid undersøkt hvilke faktorer som er de virksomme mekanismene i mindfulness. Oppgaven undersøker virkningsmekanismene i mindfulness, og på bakgrunn av buddhistisk filosofi, og teori og empiri fra vestlig psykologisk forskning vil mulige virksomme mekanismer bli drøftet. De tre komponentene oppmerksomhet, emosjonsregulering og endring i selv-perspektiv synes å være sentrale virkningsmekanismer som gjensidig påvirker hverandre. Det argumenteres for at inklusjon av et buddhistisk rammeverk kan ha betydning for å kunne nyttiggjøre seg optimalt av mindfulness-praksis. Det er imidlertid behov for mer forskning for å få bedre forståelse av virkningsmekanismene av mindfulnesspraksis på psykisk helse.en_US
dc.format.extent572094 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectMindfulness
dc.subjectPsychotherapeutic Processes
dc.subjectoppmerksomt nærvær
dc.subjectMindfulnesseng
dc.subjectoppmerksomheteng
dc.subjectMeditasjoneng
dc.subjectEmosjonsreguleringeng
dc.subjectselv-perspektiveng
dc.titleHvordan virker mindfulness? En teoretisk undersøkelse av østlig og vestlig perspektiv på virkningsmekanismer i mindfulnesseng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePSYK300


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record