Show simple item record

dc.contributor.authorBø, Eivor Bjørnarsdottereng
dc.date.accessioned2015-06-10T07:37:33Z
dc.date.available2015-06-10T07:37:33Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.date.submitted2015-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9926
dc.description.abstractOppgaven har som hensikt å undersøke hvordan planstrategien og ulike former for meningsinnhold er forankret i områdesatsingen i Ytre Arna, Bergen. Områdesatsing er områderettet arbeid som tar sikte på å forbedre fysiske og sosiale strukturer i områder som er utsatt for levekårsutfordringer. I Norge er det Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen som har en slik innsats per dags dato. Arbeidet med områdesatsing er et samarbeid mellom staten og aktuelle kommuner. Bergen kom inn i den statlige ordningen i 2011. Ytre Arna fikk statlig støtte fra 2012 og prosjekttiden på områdesatsingen i dette området er fra 2012 - 2017. Det som gjør Ytre Arna unikt er den tidligere industrihistorien fra industrialiseringen på 1800-tallet, som tok slutt på 1970-tallet. Fabrikkbygningene står der fortsatt og preger den dag i dag området. Organisasjonsstrukturen i områdesatsing i Bergen sier lite om hvordan planstrategien er forankret i områdesatsingen. Det har derfor vært interessant å undersøke hvordan planstrukturene i områdesatsingen kan si noe om hvilket planstrategisk grunnlag den hviler på. I tillegg har jeg undersøkt hvordan meningsinnhold kan virke strukturerende på arbeidet med områdesatsingen i Ytre Arna. Dette har jeg gjort med inspirasjon fra den poststrukturalistiske tilnærmingen til diskursanalyse. Blant annet fremhever Foucault at kunnskap alltid er sammenkoblet med makt (Mirchandani, 2005). Derfor har det vært interessant å se på om områdesatsingen baserer seg på meningshold fra diskursive felt. Og om meningsinnholdene fra de diskursive feltene påvirker strukturene i arbeidet med områdesatsingen i Ytre Arna. Med andre ord ser jeg på om planstrategien i områdesatsingen blir påvirket av meningsinnhold fra diskursive felt. Medvirkning står sterkt i arbeid med områdesatsing. Dette gjelder også for Ytre Arna. Her har Bergen kommune, gjennom å inkludere lokalbefolkningen i området, oppmuntret til en stor grad av deltakelse. I byrådssaken om områdesatsing i Bergen (Bergen kommune, 2012-b) er det også forventet at arbeid med områdesatsing skal foregå gjennom et tett og forpliktende samarbeid mellom byrådsavdelingene og etatene i Bergen kommune for å kunne sikre en helhetlig og sammenhengende innsats. På denne måten er medvirkningsperspektivet i områdesatsing viktig både i en kommunal og lokal sammenheng.en_US
dc.format.extent3086148 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectplanstrategieng
dc.subjectområdesatsningeng
dc.subjectlevekårsutfordringereng
dc.subjectindustrialiseringeng
dc.subjectorganisasjonsstruktureng
dc.subjectdiskursanalyseeng
dc.titleMeningsinnhold og planstrategi i områdesatsingen Ytre Arna, Bergen - Kan meningsinnhold og planstrategi ses i sammenheng?eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeGEO350
dc.description.localcodeMASV-GEOG
dc.subject.nus733111eng
fs.subjectcodeGEO350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record