Show simple item record

dc.contributor.authorSolbakken, Viljareng
dc.date.accessioned2015-06-10T07:45:08Z
dc.date.available2015-06-10T07:45:08Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.date.submitted2015-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9927
dc.description.abstractOppgaven har som overorndet mål å se på reisemålet Norge som en turistdestinasjon og et reisemål for autentiske opplevelser. Autentiske opplevelser er et viktig tema i den forstand at store deler av turistnæringen går i retning av å være opplevelsesbasert, (Pine og Gilmore, 1999; Mossberg, 2007). Derfor vil jeg i denne oppgaven bruke det innsamlede empiriske materialet til å gi et forslag til hva som kan sies å være autentisk ved Norge. Det er spesielt interessant å se på en turistdestinasjon et slikt perspektiv. Her finner man på den ene siden det autentiske som kommersielle konstruksjoner. På den andre siden, sett fra et samfunnsfaglig ståsted, er det autentiske et spørsmål om individuelle oppfatninger. Fra det samfunnsfaglige perspektivet er det ikke en ensrettet forståelse av hva det autentiske er. Enkelte peker på at dette må vurderes ut i fra enkeltindividets erfaringer, fordi opplevelser ikke lar seg måle objektivt. Da er det snakk om eksistensiell autentisitet, (Tuan, 1977; Wang; 1999; Rickly-Boyd, 2013). Andre, slik som sosiologen Dean MacCannell (2013) mener at autentisitet er et spørsmål om hva som er ekte og hva som er falskt. Han mener at individet kan bedømme hva som er autentisk og hva som ikke er det, men at autentisitet ikke kan være en følelse eller en personlig opplevelse. Da snakker man om objektiv og konstruert autentisitet. I tillegg kommer stedsperspketivet, hvor blant annet geografen Edward Relph (1976) mener at autentiske steder er vanskelig å oppleve, fordi globaliseringen ødelegger mange steders identitet. Ettersom turismen består av mange ulike segmenter, har oppgavens forutsetning vært å bli kjent med et helhetlig bilde av informantene. Det vil si at jeg først gjorde meg kjent med deres reisemotivasjoner og valg om å reise til Norge, for deretter å gå nærmere inn på opplevelsesaspektene. I helhet gav dette et inntrykk av hvilke type turister de var og hvordan opplevelsene av det autentiske ble gjenspeilet i deres motiver og turistroller. Funnene fra det empiriske materialet viste at utforskning, læring og sosiale opplevelser var sentrale motiver hos informantene. Det ble også identifisert to ulike reisestrategier. Omtrent halvparten av utvalget foretok en rundreise i Norge, med endestopp i Bergen. Den andre halvparten brukte Bergen som base og utgangspunkt for opplevelser i byen og fjordene på Vestlandet. Dette gav også grunnlag for å sammenligne rundreise og baseturistenes beskrivelser av natur og by-opplevelser.en_US
dc.format.extent1742236 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectautentiskeng
dc.subjectreisemotivasjoneng
dc.subjectturismeeng
dc.subjectturistrollereng
dc.subjectNorgeeng
dc.titleNorge som turistdestinasjon og autentisk opplevelse. En studie av unge utenlandske turisters reisemotiver og opplevelse av Norge.eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeGEO350
dc.description.localcodeMASV-GEOG
dc.subject.nus733111eng
fs.subjectcodeGEO350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record