• Geografisk bevissthet hos velgere, lokalpolitikere og forvaltningsansatte 

      Auerbach, Kiran Rose; Dahl, Soran Hajo; Eidheim, Marta Rekdal; Fimreite, Anne Lise (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      Geografiske skillelinjer ble igjen sentrale for norske velgere under Solberg-regjeringen. Slike politiske spenninger kan komme til uttrykk gjennom det vi kaller en geografisk bevissthet – et syn på geografisk fordeling av ...