• Etikk, takk? Integreringa av etikk i Statens pensjonsfond utland 

      Fugle, Ragnhild Bjørvik (Master thesis, 2017-06-17)
      Denne oppgåva undersøker av førekomsten og framveksten av etiske omsyn blant investorar. Etikk vert forstått som ein ikkje-monetær norm, som i dag har fått eit stort nedslagsfelt gjennom konkrete strategiar og investerin ...