• Autonomi og omgivelser i UiO og UiBs eiendomsforvaltning 

      Klæboe, Nikolai (Master thesis, 2021-07-01)
      Universitetenes autonomi vil være preget av rammene og handlingsrommet som og rammene som omgivelsene gir dem. Dette gjelder også i eiendomsforvaltningen. I dag er det en todelt løsning hvor noen institusjoner innenfor ...