• NAV - Kommunen, staten og partnarskapet 

      Lunden, Torbjørn Lønne (Master thesis, 2008-12-10)
      Fokus i denne studien er partnarskapet i NAV, og korleis innføring av NAV-reforma påverkar kommunen og kommunepolitikarane sine utsikter til å utforme ein eigen politikk på velferdsfeltet. Studien viser til ulike syn og ...