• Konsernkommunen Sunnmøre 

      Riksheim, Elin Mari (Master thesis, 2009-12-14)
      Kommunane på Sunnmøre ser behov for eit meir omfattande og forpliktande samarbeid seg imellom. "Konsernmodellen" er eitt av forslaga til korleis dette kan gjennomførast. Modellen er inspirert av privat næringsliv, og ...