• Vindkraft og Motkraft. En studie av norsk vindkraftmotstand 

      Røtnes, Magnus Nordal (Master thesis, 2021-07-01)
      Denne studien forsker på norsk vindkraftmotstand. Vindkraft har vært et av de mer intense debattemaene de siste årene, og fra et statsvitenskapelig perspektiv er det interessant å se på hvorfor et klimatiltak som vindkraft ...