• Politiets tryggleiksteneste i endring? Ein studie av PST etter 22. juli 2011 

   Ryssdal, Annbjørg (Master thesis, 2017-06-21)
   Denne studien tek føre seg endringar i styringskapasiteten til Politiets tryggleiksteneste (PST) etter terrorangrepet 22. juli 2011. Hovudelementa for studien er interne strukturelle organisasjonsendringar, samordning med ...
  • Ressurspooler i sykehus - en organisasjonsteoretisk studie 

   Barstad, Gina Knutson (Master thesis, 2016-06-01)
   Etter tusenårsskiftet ble det lansert nye organisatoriske løsninger for bemanning ved norske sykehus. Ofte kalt bemanningsenhet, vikarpool eller ressurspool. De ble lansert som virkemiddel mot deltid, alternativ til private ...