• «Pressen svarer på kritikk – en ny tid for norsk mediedebatt?» 

      Ellingsberg, Vilde (Master thesis, 2022-06-01)
      I lys av en økende mistillit til nyhetsmediene i flere land og bruk av mediekritikk som et politisk grep i valgkampanjer gjennom blant annet politikere som Donald Trump, står mediene i dag overfor en rekke utfordringer med ...